Aktualności

  • 09-11-2021

Ratujemy ruiny „ewangelika”

W maju tego roku gmina stała się właścicielem ruin kościoła pw. Bożego Miłosierdzia, na terenie których obecnie prowadzone są badania archeologiczne zmierzające do odrestaurowania tego miejsca. 
Przeprowadzona została już inwentaryzacja terenu w technologii 3D. To najnowocześniejszy sposób rejestracji architektonicznej obiektów zabytkowych, który charakteryzuje się bardzo dokładnym pomiarem wykonywanym przez skaner laserowy. Poszczególne obrazy odwzorowywane są z dokładnością do 1 mm.
 
Dzięki zastosowaniu tej metody już w przyszłym roku będzie można wykonać projekty architektoniczne i konstrukcyjne, które pozwolą na prowadzenie dalszych prac rewitalizacyjnych „Ewangelika”.
 
- Ogromne podziękowania składam Panu Piotrowi Domagalskiemu, który bezpłatnie wykonał tą zaawansowaną technologicznie inwentaryzację – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. - Dziękuję również Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Pani Barbarze Bielinis- Kopeć za wsparcie finansowe przedsięwzięcia, Fundacji Archeologicznej Archeo, a także wszystkim osobom realizującym ten szczytny projekt.
 
Dzięki zaangażowaniu tylu wspaniałych ludzi już wkrótce mieszkańcom, pasjonatom historii oraz turystom oddamy do użytku obiekt, który będzie pełnił funkcję tak zwanej bezpiecznej ruiny. Miejsce będzie można wykorzystywać na cele kulturalne i ekumeniczne, koncerty, śluby, msze. W zamkowej bastei chcielibyśmy urządzić małą kaplicę, by uszanować sakralny charakter budowli. Wieża będzie  miała charakter punktu widokowego.
 
Zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowym dokumentującym przeprowadzoną inwentaryzację - https://www.youtube.com/watch?v=0hWpgJC9WbI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją