Aktualności

  • 09-11-2021

O edukacji mniejszości narodowych

29 października br. radni Rady Miejskiej w Szprotawie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy naszą gminą a Małomicami  w zakresie prowadzenia grup międzyszkolnych nauki religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego oraz nauki języka mniejszości narodowej. Zajęcia realizuje Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach.
Placówka w Wiechlicach od wielu lat oferuje dla zainteresowanych uczniów naukę języka mniejszości - ukraińskiego i łemkowskiego oraz naukę religii obrządku greckokatolickiego. Od listopada tego roku, dzięki podpisanym porozumieniom, oprócz dzieci ze szprotawskich szkół w zajęciach mogą uczestniczyć również uczniowie z Małomic.
 
Na lekcjach językowych dzieci uczą się podstaw gramatyki, poznają i recytują poezję wybitnych ukraińskich oraz łemkowskich poetów, śpiewają piosenki ludowe i współczesne, biorą udział w okolicznościowych przedstawieniach m.in. z okazji Dnia Matki, Świętego Mikołaja, w Bożonarodzeniowych Jasełkach, spotkaniach Wielkanocnych, jeżdżą na konkursy recytatorskie, biorą udział w Olimpiadzie Biblijnej, zawodach sportowych oraz innych spotkaniach integracyjnych.
 
Zajęcia dla mniejszości służą podtrzymaniu tożsamości narodowej, kulturowej i językowej. Wiążą się poczuciem własnej odrębności i chęci jej podtrzymania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją