Aktualności

  • 06-09-2016

Zaproszenie do współpracy przy opracowaniu planu ścieżek rowerowych

Rada Miejska w Szprotawie powołała Komisję Doraźną ds. opracowania planu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawy (uchwała nr XXX/194/2016 z dnia 26 sierpnia br.).
W związku z powyższym, zapraszamy Mieszkańców zainteresowanych przedstawioną tematyką na posiedzenie komisji, która odbędzie się 16 września br. o godzinie 12-tej w Biurze Obsługi Rady, pokój nr 2, parter ratusza.               

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją