Aktualności

  • 06-09-2016

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

Lubuski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. w sali 101 (I piętro).
Spotkanie organizowane jest w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 i ogłoszeniem konkursu FIO 2017.Więcej informacji na stronie http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/spotkanie_nt._konkursu_FIO_2017/idn:16026.html 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją