Aktualności

  • 07-09-2016

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Józef Rubacha zaprasza na spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 28 września 2016, początek godz. 13.30, w Sali Posiedzeń tut. urzędu (ratusz, II piętro).
Podczas spotkania omówione zostaną projekty dwóch uchwał gminnych:
  1. Program współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz  z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie.
  2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok. 
Poruszona zostanie również kwestia dalszego funkcjonowania w naszej gminie Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo w Wydziale Rozwoju Gminy tut. urzędu (pokój nr 8, I piętro, tel. 68 376 07 72). Prosimy również o osobiste lub telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją