Aktualności

  • 19-09-2016

Głośna próba syren alarmowych

W czwartek, 22 września br., w godz. 12.00 – 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowych. Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.
W tym czasie będą  nadawane sygnały:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syren,  trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syren, trwający 3 min.
 
Nadawanie sygnałów alarmowych ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemu do działania, weryfikację i doskonalenie procedur, a także kształcenie nawyków mieszkańców gminy w zakresie utrwalania rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych prowadzonych zgodnie z planem działania Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego na 2016 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją