Aktualności

  • 19-09-2016

PRACA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Niepodległości 10, gdzie oprócz zatrudnienia, możliwy będzie rozwój i doskonalenie, a także codzienna rehabilitacja zgodna z zaleceniami lekarskimi. 
Zatrudnienie na umowę o pracę od 0,55 etatu czeka na osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dwóch głównych działach zawodowych, tj. gastronomii i pralni.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane pracą prosimy o kontakt z panią Wiesławą Kukier w Urzędzie Miejskim w Szprotawie pok. 19, tel. 68 376 07 71. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją