Aktualności

  • 20-09-2016

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Szprotawie

W piątek, 16 września br., Komisja Rolnictwa obradowała na posiedzeniu, które odbyło się w wyremontowanej sali wiejskiej w Witkowie.
Oprócz przedstawicieli szprotawskiego samorządu, udział w posiedzeniu wzięli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele instytucji zajmujących się sprawami rolnictwa tj. m.in.: Lubuskiej Izby Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwa i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Posiedzenie Komisji prowadzili wspólnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa radny Zygmunt Grabowski i Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Lubuskiej Izby Rolniczej Zbigniew Żywień.
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha wyraził wdzięczność rolnikom z gminy Szprotawa i pogratulował efektywnej pracy, pomimo występujących dysproporcji w nakładach i plonach w stosunku do cen produktów rolnych. Słowa uznania burmistrz skierował również do sołtysów, podziękował za ich zaangażowanie i pracę na rzecz swoich wsi, które dzięki finansowemu wsparciu gminy m.in. z funduszu sołeckiego wyglądają coraz ładniej. Burmistrz również pozytywnie odniósł się do współpracy z Powiatem Żagańskim, czego  efektem są inwestycje drogowe, które zostały wykonane w ostatnim czasie m.in. ciąg pieszy w Dzikowcach, skrzyżowanie w Witkowie.
Udział w dyskusji wzięli również przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej, mówiąc o potrzebie zrzeszania się rolników, udziału w wyborach do LIR oraz zwiększaniu kompetencji Izby.
Przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze przedstawili nowe zasady zakupu ziemi. Dotychczas najważniejsze przy przetargu kryterium ceny już nie obowiązuje, a wszystkie podania o zakup ziemi z zasobu Agencji opiniuje nowopowstała Rada Społeczna. Uczulono rolników na konieczność  dopełniania formalności związanych z przedłużaniem umów na gospodarowanie gruntami agencyjnymi. Podstawowy warunek to złożenie wniosku na 3 miesiące przed zakończeniem umowy dzierżawy, a uchybienie tej formalności może skutkować tym, że umowa nie zostanie przedłużona. Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał aktualne informacje związane z afrykańskim pomorem świń w Polsce,  a przedstawiciel Woj. Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zreferował temat związany z obrotem materiałem siewnym i sadzeniakowym oraz integrowaną ochroną. Przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR omówił temat związany z wypłatami dopłat bezpośrednich i zwiększoną z 50 do 70% wypłatą zaliczki z tego tytułu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją