Aktualności

  • 23-09-2016

Uwaga przedsiębiorcy

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2016 r. (piątek) upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2016 roku.
Wpłaty należnej opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie do godz. 13.30 lub przelewem na konto bankowe
nr 80 10205402 0000 0502 0267 2277 (liczy się data stempla).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją