Aktualności

  • 26-09-2016

Niemieckie Studentki w Szprotawie

W dniu 22.09.2016 odbyło się u Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachy i jego zastępcy Pawła Chylaka spotkanie w sprawie praktyk niemieckich studentek z Uniwersytetu z Cottbus w szprotawskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Studentki odbędą w naszym mieście 6 miesięcy praktyk z zakresu pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą.
Miejsca praktyk zostały zorganizowane w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego i w Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Wymiany w Szprotawie. Opiekunami praktyk są: Jakub Boryna (Koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Szprotawie) i Kamila Kloc (nauczycielka w Zespole Szkół przy ul. Sobiesiego 58 w Szprotawie). Powyższe praktyki będą trwały od września do lutego 2017 r. Studentki pomogą w powyższych placówkach w pracy pedagogicznej, zapoznają się naszymi zasadami pracy socjalnej z dziećmi oraz będą uczestniczyć w organizacji różnorakich projektów z udziałem szprotawskich i niemieckich dzieci w celu polepszenia ich umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka niemieckiego i angielskiego. Praktyki, które będą trwały 6 miesięcy stwarzają studentkom także możliwość nauki języka polskiego oraz zapoznanie się poprzez wspólne mieszkanie w polskich rodzinach z polską kulturą i obyczajami.
Gmina Szprotawa uczestniczy wraz z organizacją pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk z miasta partnerskiego Spremberg (Brandenburgia) (ASF Spremberg) we wspólnym projekcie „Transgraniczne Polsko-Niemieckie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i Szprotawie”. W ramach projektu wyremontowany został w Szprotawie budynek przy ul. Krasińskiego 23 (były „budynek PZU”). W centrum są organizowane praktyki studenckie, spotkania międzynarodowe, nauka języków obcych oraz prowadzone szkolenia z zakresu polsko-niemieckiej pedagogiki socjalnej. Obok budynku w ramach powyższego projektu powstała przystań kajakowa. Stwarza ona warunki zarówno młodzieży jak i dorosłym do kontynuowania dobrych szprotawskich tradycji wodniackich i propagowania turystyki wodnej w naszym regionie. Po niemieckiej stronie powstało bliźniacze centrum z takim samym wyżej wymienionym zakresem zadań.
W ramach projektu organizowane są w Szprotawie i Sprembergu warsztaty języka niemieckiego i szkolenia dotyczące pracy socjalnej. Odbywają się także polsko-niemieckie wymiany młodzieżowe, spływy kajakowe i wiele innych ciekawych imprez międzynarodowych. Niemieccy studenci będą w Szprotawie uczyć się planować, przeprowadzać i rozliczać powyższe imprezy. Najbliższa odbędzie się już wkrótce. Niemieckie studentki pomogą zorganizować dla szprotawskich dzieci wyjazdy na warsztaty językowe  do Sprembergu i Gorlitz oraz zorganizują podobne zajęcia w Szprotawie, na które będą zaproszone szprotawskie dzieci i goście z Niemiec. Będzie to okazja aby wspólnie uczyć się języków obcych oraz zapoznać się z obyczajami i kulturą naszych sąsiadów.
Informacji dla osób zainteresowanych współpracą w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i odbywaniem praktyk zagranicznych udziela koordynator projektu Jakub Boryna, ul. Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa, tel. (00 48) 68 414 53 56, (00 48) 609 77 26 17, e-mail: e-mail
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją