Aktualności

  • 27-09-2016

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Już jutro, 28 września odbędzie się planowane spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Początek o godz. 13.30, w sali posiedzeń tut. urzędu (ratusz, II piętro).
Podczas spotkania omówione zostaną projekty dwóch uchwał gminnych:    
  • Program współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz  z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie.   
  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok. 
Poruszona zostanie również kwestia dalszego funkcjonowania w naszej gminie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zmiany przepisów wykonawczych (nowe wzory ofert, umów i sprawozdań).
Więcej informacji uzyskacie Państwo w Wydziale Rozwoju Gminy tut. urzędu (pokój nr 8, I piętro, tel. 68 376 07 72).
 
Prosimy również o osobiste lub telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją