Aktualności

  • 27-09-2016

Uwaga przedsiębiorcy! Rusza misja gospodarcza na Białoruś

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza firmy z województwa lubuskiego, zainteresowane rozwojem handlu zagranicznego z Białorusią i Euroazjatycką Unią Gospodarczą do udziału w misji gospodarczej do Mińska i Homla (Białoruś) w dniach 23-27 października 2016 r.  Projektu współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Rekrutacja zainteresowanych uczestnictwem w misji firm odbędzie się w dniach 27 września – 3 października br.
 
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany maksymalny koszt ok 1 000 zł. 
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie~@~lubuskie~.~pl skanu Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.  Misji towarzyszy uczestnictwo w XX Jubileuszowym Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku, organizowanym przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową,
w ramach którego odbędzie się giełda kooperacyjna pomiędzy uczestnikami z Polski i Białorusi. 
Projekt programu misji:
1 dzień: transport (przelot plus przejazdy) do Mińska do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wyjazd z Zielonej Góry, przejazd do Berlina lub Warszawy, przelot do Mińska.
2 dzień: udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym (w tym spotkania kooperacyjne b2b).
3 dzień: transport do Homla - do miejsca zakwaterowania koordynowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Homlu, spotkania kooperacyjne b2b w Homlu.
4 dzień: spotkania kooperacyjne b2b w innym mieście Obwodu Homelskiego, wizyty studyjne w wybranych białoruskich przedsiębiorstwach, wizyty studyjne w Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym lub na terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Homel-Raton”.
5 dzień: spotkanie z przedstawicielem WPHI, transport powrotny (przejazd plus wylot) z Homla/Mińska do Zielonej Góry.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail COIE~@~lubuskie~.~pl lub telefonicznie 68 456 53 31, 68 456 54 87, 68 456 54 62. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do pobrania poniżej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją