Aktualności

  • 13-04-2022

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski

W 2019 r. Sejm RP ustanowił nowe święto państwowe mające upamiętnić chrzest Polski, datowany na 14 kwietnia 966 r. To doniosłe wydarzenie, ponieważ tę datę uważa się za początek Państwa Polskiego. Krajem rządził wtedy Mieszko I z dynastii Piastów. Poprzez chrzest Mieszko włączył państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej.
Temu władcy przypisuje się też zajęcie Śląska w latach 985-990, w tym dawnej Krainy Dziadoszan, na której mieszkamy. Jak odnotowano w kronice, syn Mieszka I, a mianowicie Bolesław Chrobry w 1000 r. gościł w Iławie cesarza Ottona III pielgrzymującego do Grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.
 
Nowe święto ma także skłaniać do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością polskiego narodu. Zwracamy się z prośbą o wywieszenie w tym dniu flag państwowych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją