Aktualności

  • 14-04-2022

Działania w szprotawskich parkach

Kontynuowane są prace porządkowe w szprotawskich parkach miejskich. To działania na wielu frontach, ponieważ na terenie miasta znajduje się wiele obiektów parkowych, w większości zabytkowych. Zajmują bardzo dużą powierzchnię, stanowiąc tzw. zielone płuca Szprotawy, a ich utrzymanie to duże wyzwanie.
Niedawno informowaliśmy o akcji w parku przy ul. Ceglanej. To mało znany zielony zaułek, zlokalizowany  w malowniczej kaskadowej przestrzeni pomiędzy szpitalem o rzeką Szprotawa. Po standardowej pielęgnacji przystąpiono do odnowienia alejek i budowy parkingu. Z racji położenia tuż przy drodze krajowej nr 12 planuje się ustawić także elementy promocji wizualnej Szprotawy.
 
Sukcesywnie porządkowane są połacie Parku Goepperta. Wkrótce zostaną wymienione na nowe wysłużone ławki i odnowiona naturalna nawierzchnia alejek w częściach nabrzeżnych rzeki Szprotawy. A wraz z nową odsłoną ulic Bronka Kozaka i Basztowej w parku pojawią ścieżki rowerowe. To park, który najbardziej obrywa ze strony wandali i śmieciarzy.
 
Kontynuowana jest rewitalizacja Parku Huta w dzielnicy Iława. Wcześniej odtworzono alejki, zbudowano parking turystyczny, ustawiono ławki, a rok temu wytyczono i oznakowano ścieżkę dydaktyczną do szczelin przeciwlotniczych z II wojny światowej. Niedawno odtworzono alejkę do tzw. kraty, czyli miejsca, gdzie Rów Mikołaja wpływa do kanału pod dawna hutą. Dostawiono kolejne ławki, wyeksponowano miejsce widokowe – malownicze koryto starego Bobru i oczyszczono przejście z parku do elektrowni wodnej na Bobrze, powiększając możliwości spacerowe.
 
Park Słowiański to od 2007 r. zespół przyrodniczo-krajobrazowy w pradolinie Bobru. Jakiś czas temu odnowiono nawierzchnię mineralną głównej arterii, dzięki czemu zlikwidowano stanowiska, gdzie po deszczu grzęzło się w błocie. Działania ostatnich lat to także ułożenie rekonstrukcji kamiennego kręgu na polanie oraz odsłona pierwszego w Polsce pomnika w „Bitwy w Lesie Dziadoszyców” w 1015 r.
Z uwagi na proceder zaśmiecania w najbliższym czasie odbędzie akcja zbierania śmieci.
Niespodzianką jest, że park ten zostanie ujęty w projektowanej trasie sportowej biegnącej po obu stronach rzeki Bóbr, a wraz z nią powstanie nowa alejka biegowa, ławki i stanowiska do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
 
Przed II wojną światową na prawach rezerwatu funkcjonował Park Dęby we wschodniej części miasta. Zgodnie z ustaleniami, w parku zostanie przeprowadzona najpierw inwentaryzacja walorów, w celu zaplanowania działań rewitalizacyjnych. Wspomnieć należy, że to inicjatywa działających przy Burmistrzu Szprotawy społecznych zespołów, ds. Inwentaryzacji Przyrodniczej i ds. Rozwoju Turystyki.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją