Aktualności

  • 22-04-2022

Wspieramy szprotawskich Seniorów

Trwa realizacja projektu, którego głównym celem jest podniesienie poziomu życia seniorów zamieszkujących naszą gminę. Uczestnicy programu otrzymali już opaski życia, zdalne EKG oraz glukometry. Swoją działalność rozpoczął również Klub Seniora.
Dofinansowanie otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości blisko 700 tys. zł pozwoliło na uruchomienie w gminie tak potrzebnych seniorom usług jak teleopieka medyczna, pomoc sąsiedzka czy opieka socjalna. Osoby starsze bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat otoczone zostały wsparciem opiekuńczym, umożliwiającym im zachowanie  samodzielności i aktywności.
 
Dodatkowo, od 1 marca swoją działalność rozpoczął KLUB SENIORA. To kolejna oferta, w ramach której seniorzy mogą korzystać z całego wachlarza usług takich jak: zajęcia i warsztaty muzyczne, rehabilitacyjne, czy rękodzielnicze. W kwietniu zrealizowane zostaną dodatkowo zajęcia samoobrony, warsztaty psychologiczne oraz profilaktyki zdrowotnej.
 
Koordynatorka Klubu Seniora Pani Zenona Piwtorak wraz z koordynatorem projektu zachęcają do składania deklaracji udziału w projekcie. Choć listy uczestników są już zapełnione, w razie rezygnacji któregokolwiek z kursantów, będzie można skorzystać z tej bogatej i ciekawej oferty.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik podkreślając ogromną wartość i znaczenie projektu skierowanego do seniorów, pierwszego takiego w naszej gminie, zaprasza na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia br., o godz. 17.00, w sali wiejskiej w Witkowie.
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE2020 Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją