Aktualności

  • 22-04-2022

Kontynuujemy budowę ulicy Kasprzaka

Ruszył II etap budowy ulicy Kasprzaka w Szprotawie, która wyłożona zostanie kostką betonową. Drogi bez dziur, nierówności i kolein usprawniają komunikację, poprawią bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. Dokładamy więc starań, aby rokrocznie oddawać do użytku kolejne kilometry zmodernizowanych jezdni.
W ramach realizowanych prac droga jest odwadniana, układane są krawężniki, a pobocza utwardzane są tłuczniem drogowym. Jej nawierzchnia na całej długości wyłożona zostanie betonową kostką brukową. Zgodnie z planem ulica oddana zostanie do użytku do końca kwietnia br.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik dziękuje mieszkańcom za okazaną cierpliwość i zapewnia, że wraz z całym zespołem pracuje nad szybką realizacją kolejnych przedsięwzięć w zakresie budowy nowych bądź modernizacji wyeksploatowanych dróg, których zły stan techniczny wymaga pilnej interwencji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją