Aktualności

  • 28-04-2022

Ruszyły prace naprawcze w Cieciszowie i Biernatowie

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności oraz stanu technicznego dróg to najważniejsze inwestycje dla mieszkańców naszej gminy. Dlatego co roku budujemy i remontujemy kolejne kilometry ulic oraz chodników. Już wkrótce do użytku oddane zostaną zmodernizowane ciągi w Cieciszowie i Biernatowie.
- Zapewnienie właściwej infrastruktury drogowej wiąże się z koniecznością przeprowadzania rokrocznie modernizacji, gruntownych remontów czy bieżących napraw dróg i chodników – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Z roku na rok zwiększa się też kwota, która przeznaczana jest na ten cel. Oczywiście, gdy tylko istnieje taka możliwość zadania finansowane są ze źródeł zewnętrznych. Obecnie w naszej gminie realizowana jest wielka inwestycja obejmująca swoim zakresem główne ulice w Szprotawie oraz w Wiechlicach. Już wkrótce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczniemy budowę nowych ciągów komunikacyjnych w Pasterzowicach, Henrykowie oraz Lesznie Górnym.
 
W przypadku braku możliwości finansowania przedsięwzięć ze źródeł pomocowych, zadania realizowane są z budżetu gminy. Jedną z tego typu inwestycji jest aktualnie trwający gruntowny remont drogi w Cieciszowie oraz naprawa drogi w Biernatowie. Wyeksploatowane, wierzchnie warstwy obu dróg zostaną ściągnięte frezarką, przemiałowane, a następnie utwardzone tłuczniem kamiennym.
 
Mieszkańcy będą mogli cieszyć się drogami bez kolein, dziur i wybojów, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa i komfortu poruszania się.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją