Aktualności

  • 29-04-2022

Budujemy system nawadniania na boisku w Dzikowicach

25 kwietnia br., w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na dofinansowanie budowy nawodnienia boiska piłkarskiego w Dzikowicach. 30 tysięcy złotych dotacji celowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego przekazane zostanie w ramach III edycji programu nawadniania boisk piłkarskich.
- Kontynuujemy projekt promocji sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców naszej gminy – mówi burmistrz. – Tym razem otrzymane wsparcie przeznaczymy na budowę sytemu nawadniania boiska sportowego w Dzikowicach. Zadanie zrealizowane zostanie z wykorzystaniem technologii opartej na montażu podziemnych zraszaczy z użyciem istniejącej studni głębinowej, jako źródła zaopatrzenia w wodę. Rozwiązanie tego typu, które z powodzeniem funkcjonuje już na boisku piłkarskim w Szprotawie, jest energooszczędne i zautomatyzowane, co zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności i jakości murawy w okresach bezdeszczowych, głównie w porze letniej. To również nasz mały wkład w ochronę środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
 
Za niezwykłe zaangażowanie na rzecz rozwoju szprotawskiej infrastruktury sportowej oraz szprotawskich terenów wiejskich niezmiennie dziękuję Wicemarszałkowi Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi, Dyrektorowi Departamentu PROW Arkadiuszowi Dąbrowskiemu oraz Prezesowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertowi Skowronowi.
 
Ogromne podziękowania kieruję również do sołtysa Dzikowic Pana Macieja Pachurki oraz całego Klubu Sportowego Raptus Dzikowice.
 
Gorąco zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do jak najczęstszego wykorzystywania boiska i po prostu do ruchu i sportu!  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją