Aktualności

  • 04-10-2016

Prawo dla trzeciego sektora – skonsultuj!

Burmistrz Szprotawy ogłosił adresowane do organizacji pozarządowych  konsultacje przepisów prawa miejscowego.
Konsultacje potrwają od 5 do 12 października br., a ich przedmiotem są projekty dwóch uchwał gminnych, w sprawie:
-  Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2017 rok.
 
Konsultacje polegają na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot trzeciego sektora, pisemnej opinii o projekcie konsultowanego aktu prawa miejscowego, wyrażonej na druku formularza konsultacji, zgodnego z ww. uchwałą.
 
Formularz konsultacji oraz szczegóły dostępne są na stronie BIP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją