Aktualności

  • 05-10-2016

Równać Szanse – złóż wniosek do 25 października

Fundacja Wzgórza Dalkowskie ogłosiła nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2016.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r., mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie fundacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją