Aktualności

  • 26-08-2022

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELEK

Pani Barbara Gnach ze Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach oraz Pani Dominika Kruszyńska ze Szkoły Podstawowej w Długiem otrzymały awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt ten otwiera drogę do uzyskania najwyższego stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Burmistrz Mirosław Gąsik w obecności Sekretarza Gminy Katarzyny Dziedzic oraz dyrektorów szkół, 23 sierpnia br., wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielkom, które w lipcu br. zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Podczas postępowania egzaminacyjnego nauczycielki prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadały na pytania członków komisji. Wyniki egzaminu potwierdziły wysokie kwalifikacje nauczycielek.
 
Burmistrz pogratulował nauczycielkom awansów, życząc jednocześnie dalszego rozwoju zawodowego, niesłabnącej energii w edukowaniu kolejnych pokoleń oraz pomyślności w życiu osobistym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją