Aktualności

 • 13-10-2016

Głosujemy na IV klasę

Klasa IV pozytywnie zakręceni z Zespołu Szkół w Wiechlicach, filia w Długiem walczy o punkty w plebiscycie ogłoszonym przez Gazetę Lubuską „Pokażcie klasę 2016”.
Plebiscyt ma charakter otwarty i składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. W plebiscycie uczestniczyć mogą klasy z wychowawcami z placówek szkolnych, zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, od klasy zerowej do ostatniej klasy ponadgimnazjalnej. W plebiscycie wyznacza się trzy kategorie: klasy 0-3, klasy 4-6 szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne i starsze. 
 
W etapie eliminacji głosują Czytelnicy i Kapituła Plebiscytu.
Głosowanie, które będzie trwało od 10.10.2016 r. od godziny 9.00 do 18.10.2016 r. do godziny 11.59, odbywać się będzie za pomocą SMS Premium lub za pośrednictwem strony internetowej www.gazetalubuska.pl na następujących warunkach:
 • uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
 • uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
 • poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą;
 • jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
 • dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.
 
Na podstawie głosowania za pomocą SMS-ów i strony internetowej powstanie klasyfikacja Czytelników, za którą Organizator przyzna punkty. 
 
 
Nasza klasa
 
Klasa IV w Długiem jest klasą bardzo aktywną, która nie ma czasu się nudzić. Szczegółowo opracowują razem wszystkie pomysły, tworząc zgrany zespół. Aktywność, zabawa, kreatywność, współdziałanie – to ich motto.
Pomóżmy dzieciom oddając swój głos na klasę IV z filii w Długiem.
 
Jak głosować:
 • głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
 • głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71321 w treści wpisując prefiks odpowiedni dla: Kategorii Klasy 0-3 - PK. po kropce wpisując numer wybranego kandydata/ Kategorii Klasy 4-6 szkoły podstawowe - KSP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata/;
 • w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
 • koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT);
 • jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę;
 • uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71321 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
 • w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
 • w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
 • obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją