Aktualności

  • 14-10-2016

"Jesień w Karkonoszach II"

11 października 2016 r. ULKS UCZNIAK w Henrykowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Jesień w Karkonoszach II” z terminem wykonania od 01.11 do 30.11.2016 r.
Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm). Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 24 października br. w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szprotawie, pod adresem: 67-300 Szprotawa, ul. Krasińskiego 23 lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją