Aktualności

  • 25-11-2022

NOWA DROGA W SIERAKOWIE ODDANA DO UŻYTKU

Zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej w Sierakowie. Ważne zadanie, z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnej, poprawia stan bezpieczeństwa komunikacyjnego i komfort jazdy.
 
- Z wielką radością „odhaczam” kolejną zakończoną inwestycję na terenach wiejskich – o zrealizowanym w Sierakowie zadaniu mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Dzięki dofinansowaniu w wysokości 303 tys. zł, otrzymanemu ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, możliwa była przebudowa drogi o długości 2,02 km. W ramach prac stara i wyeksploatowana nawierzchnia zastąpiona została nowym asfaltem. Pobocza wzmocniono i wyrównano oraz przebudowano dojazdy do posesji. W ten oto sposób kolejna szprotawska miejscowość wzbogaciła się o bezpieczny i komfortowy ciąg komunikacyjny.
 
Planujemy już następne zadania, które w zdecydowany sposób podniosą poziom życia mieszkańców terenów wiejskich. Wystąpiliśmy już z wnioskami o ich dofinansowanie. To dzięki możliwości otrzymania wsparcia zarówno krajowego, jak i unijnego śmiało możemy przymierzać się do niezbędnych inwestycji, na które mieszkańcy z utęsknieniem czekają od wielu, wielu lat.
 
Dlatego serdecznie dziękuję kierownictwu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, z Wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem na czele, za nieustanne wsparcie i troskę o rozwój naszej gminy.
Za współpracę oraz wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. zł dziękuję również Nadleśniczemu Dariuszowi Chełskiemu oraz całemu Nadleśnictwu Szprotawa.
Podziękowania kieruję również do szprotawskiej radnej Pani Haliny Sawa, a także Sołtyski Sierakowa Pani Krystyny Matczak oraz całej Rady Sołeckiej.
 
Realizacja projektu przyczyni się do ochrony gruntów rolnych oraz poprawy ich wartości użytkowej poprzez ulepszenie warunków dojazdu do pól, co skutkować będzie poprawą infrastruktury drogowej na obszarze wiejskim. Dodatkowo, pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Sieraków i zatrzyma proces degradacji drogi.
Na przedsięwzięcie o łącznej wartości 1.135.307,55 zł Gmina Szprotawa uzyskała dofinansowanie w wysokości 303.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: NOWA DROGA W SIERAKOWIE ODDANA DO UŻYTKU

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją