Aktualności

  • 25-11-2022

Singletrack na ziemi szprotawskiej?

Gmina Szprotawa wraz Powiatem Żagańskim oraz innymi gminami uczestniczy w partnerskim projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Jednym z punktów zainteresowań projektu są nowe ścieżki rowerowe, łączące poszczególne gminy naszego powiatu, w tym singletracki.
Angielska nazwa odnosi się do wąskiej ścieżki dedykowanej dla kolarstwa górskiego. Może być gładka, ale także zawierać kamienie i wystające korzenie, traktowane jako elementy sekcji technicznych. Możemy to porównać to szprotawskiego pumptracka na stadionie miejskim, z tym że w terenie jest to przeważnie ciągły zjazd.
 
W listopadzie br. partnerzy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w Kotlinie Kłodzkiej. Spotkali się  ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i poznawali projekty partnerskie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 i INTERREG V-A Czechy – Polska, a w szczególności turystykę rowerową. Samorząd Szprotawy reprezentował Maciej Boryna, kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki. Mimo trudnych warunków pogodowych, śniegu, oblodzonych skał i nawierzchni mostków dokonano objazdów wybranych singletracków, by zapoznać się ze specyfiką ich budowy i obsługi. Na marginesie należy wspomnieć, że każdy z uczestników delegacji zjeżdżał takimi trasami pierwszy raz w życiu.
 
Ziemia Kłodzka posiada łącznie ponad 200 km tego typu tras, podzielonych na poszczególne pętle. Stanowią one popularną atrakcję. Z zebranych informacji wynika, że niniejsza dyscyplina posiada swoich wielu fanów również w gminie Szprotawa, w każdej grupie wiekowej.
 
- Dlatego rozważamy budowę takiego urządzenia dla naszych mieszkańców – mówi burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Wyzwaniem jest jednak znalezienie odpowiedniej lokalizacji, bo gmina nie posiada porównywalnych masywów górskich. Być może odpowiednie warunki znalazłyby się w obszarze polodowcowej moreny, jaka wytworzyła się w rejonie Wiechlic, Cieciszowa i Suchej Dolnej. Niemniej planowana jest budowa tradycyjnych ścieżek i stanic rowerowych w obszarze partnerskim, tj. Szprotawy, Małomic, Niegosławic oraz Brzeźnicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją