Aktualności

  • 25-11-2022

POTĘŻNE DOFINANSOWANIE NA KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ!

Związek Powiatowo- Gminny odpowiedzialny za organizację połączeń komunikacyjnych w powiecie żagańskim otrzymał 3 miliony złotych dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, które pozwolą na kontynuowanie w 2023 roku programu obsługi linii autobusowych. Pieniądze te w znacznej części wesprą Szprotawę.
Bartosz Sokołowski, Wiceprezes Związku Powiatowo- Gminnego podkreśla, że otrzymane 3 miliony złotych to druga najwyższa kwota przyznana w województwie lubuskim. Dla Szprotawy radość jest tym większa, że znaczna część tej sumy przypadnie właśnie naszej gminie i zagwarantuje funkcjonowanie newralgicznych połączeń autobusowych.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik dziękuję Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi oraz Bartoszowi Sokołowskiemu, który aktywnie wspiera realizowaną w obecnej kadencji gminną politykę rozwoju transportu publicznego: - Podkreślę raz jeszcze, że dokładamy starań, aby stale zwiększać ilość połączeń, jak również podnosić ich atrakcyjność. Ze Szprotawą skomunikowane jest już każde nasze sołectwo. A bilet na terenie miasta i osiedla Wiechlice kosztuje tylko 2 zł. To jednak nie koniec udogodnień komunikacyjnych dla naszych mieszkańców. Mając świadomość, jak kosztowny jest teraz indywidualny transport samochodowy, pracujemy nad kolejnymi projektami, dzięki którym komunikacja zbiorowa będzie łatwa i opłacalna.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją