Aktualności

  • 01-12-2022

SZPROTAWSKA JEDYNKA Z BARWNĄ ELEWACJĄ I MURALEM

W 2022 roku elewacje dwóch budynków gminnych szkół podstawowych zmieniły się nie do poznania. W ślad za niesamowitą metamorfozą placówki w Siecieborzycach poszła też szprotawska Jedynka. Podobne zmiany już wkrótce czekają obiekty szkolne w Wiechlicach i Lesznie Górnym.
- Kontynuujemy wielopłaszczyznowe unowocześnianie szprotawskiej oświaty – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Zmiany infrastrukturalne, jak i zmiany w jakości kształcenia staramy się realizować równolegle. Dzięki zewnętrznemu wsparciu unijnemu i krajowemu z rządowych programów oświatowych remontujemy budynki szkół oraz należące do placówek drogi i place, doposażamy gabinety specjalistyczne, budujemy laboratoria przyszłości. A przede wszystkim poszerzamy ofertę edukacyjną w taki sposób, aby pomóc każdemu dziecku kształcić się we własnym tempie.
 
W szkole przy Kopernika trwają właśnie prace przy montażu windy, która ułatwi poruszanie się uczniom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wypiękniał również jej budynek. Od lat szara, zaniedbana elewacja zastąpiona została radosnymi barwami. Dodatkowo, zachodnia ściana budynku ozdobiona została muralem promującym, jak wspomniałem wcześniej, naprawdę bogatą i szeroką ofertę szprotawskich placówek  oświatowych, w których każdy uczeń może znaleźć wsparcie pozwalające na rozwijanie własnych pasji i talentów. 
 
Wkrótce podobne inwestycje zrealizowane zostaną również w Wiechlicach i Lesznie Górnym, w którym dodatkowo wybudowana zostanie sala sportowa. Na oba przedsięwzięcia otrzymaliśmy dofinansowanie odpowiednio 6 mln zł z RPO Lubuskie 2020 oraz 4,9 mln zł z Polskiego Ładu.
 
Tak, więc ciężką pracą, ale też dającą ogromną satysfakcję, krok po kroku otoczenie szprotawskich szkół staje się przyjazne i miłe dla oka. Przyjazna i otwarta staje się cała nasza gmina!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją