Aktualności

  • 20-10-2016

Gala finałowa dla opiekunów SKO

14 października 2016 roku odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie Gala Finałowa dla Opiekunów SKO. Do Warszawy pojechała Opiekun SKO przy Zespole Szkół w Szprotawie Monika Twardziak – Kocik wraz z Dyrektor Alicją Wojtowicz oraz Dyrektorem PKO BP w Szprotawie Czesławem Szczepanikiem.
Galę poprowadził Maciej Kurzajewski - znany dziennikarz sportowy, a czas w trakcie spotkania umilali muzycy Filharmonii Narodowej. Głównym punktem uroczystości było wręczenie ponad pięćdziesięciu nauczycielom odznak, za ich całoroczną pracę, zaangażowanie oraz tworzenie blogów SKO, gdzie opisują swoje działania, mające na celu edukację finansową, ekologiczną oraz zdrowotną wśród uczniów, rodziców, a także środowiska lokalnego. Pani Monika Twardziak – Kocik odebrała z rąk Wiceprezesa Zarządu PKO BP, Minister Edukacji Narodowej oraz Dyrektor Biura Młodego Klienta Brązową Odznakę.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją