Aktualności

  • 21-10-2016

Dobiegły końca konsultacje, czas na uchwały

Za nami konsultacje projektów prawa miejscowego, dla których inicjatorem jest burmistrz. Na najbliższej sesji projekty zostaną poddane głosowaniu Rady Miejskiej w Szprotawie.
Konsultacje trwały od 5 do 12 października i dotyczyły:
  • Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2017 rok.
Konsultacje polegały na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot trzeciego sektora, pisemnej opinii o projektach konsultowanych aktów prawa miejscowego.
Więcej szczegółów w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją