Aktualności

  • 20-03-2023

Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W piątek, 24 marca 2023 r., o godz. 10.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się LVII posiedzenie Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie Medali za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla Pani Heleny Migas i Pana Jana Jaszczyszyna.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej od 25 lutego do 23 marca 2023 r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań w 2022 roku  z zakresu:
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Oświadczenia.
11. Informacje.
12. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją