Aktualności

  • 31-03-2023

Komunikat

Z uwagi na wdrożenie aktualizacji systemu rejestrów państwowych, obsługa wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w dniu 31 marca będzie możliwa tylko do godz. 14:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją