Aktualności

  • 21-09-2023

GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

Burmistrz Szprotawy informuje, że zgodnie z kalendarzowym planem działania na 2023 r., w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 28 września br., w godzinach od 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowych.
W tym czasie będą  nadawane sygnały:
  •     ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syren, trwający 3 min.,
  •     odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syren, trwający 3 min.
Nadawanie sygnałów alarmowych ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemu do działania, weryfikację i doskonalenie procedur, a także kształcenie nawyków mieszkańców gminy w zakresie utrwalania rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych.
 
Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją