Aktualności

  • 14-11-2016

Rada na kolejną kadencję

Zarządzeniem nr 0050/152/2016 z 14 listopada br. burmistrz Józef Rubacha powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, czyli  na lata 2016-2019.
Głównym jej zadaniem będzie opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora i realizacją przez organizacje zadań własnych gminy. Rada ma  również pomóc w budowaniu właściwego dialogu pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.
Rada liczy 8 członków, w tym po dwóch przedstawicieli organów:  uchwałodawczego i wykonawczego oraz 4 przedstawicieli organizacji, działających na terenie Gminy Szprotawa.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją