Aktualności

 • 22-01-2024

SESJA RADY MIEJSKIEJ

W piątek, 26 stycznia 2024 r., o godzinie 11.00 , w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędą się obrady LXVII sesji  Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Otwarcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie
 2. Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z działalności międzysesyjnej od 28 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r.
 3. Informacja o inwestycjach w Gminie Szprotawa w 2023 roku.
 4. Informacja o realizacji rzeczowo-finansowej zadań z zakresu wykorzystania funduszu sołeckiego i remontów świetlic wiejskich w 2023 roku;
 5. Informacja o działalności pracy Rady Miejskiej w Szprotawie i stałych Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Oświadczenia.
 5. Informacje.
 6. Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją