Aktualności

  • 21-02-2024

Weź udział w Lubuskiej Sieci Doradców Zawodowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza Doradców Zawodowych do aktywnego udziału w Lubuskiej Sieci Doradców Zawodowych. Celem Sieci jest wzmocnienie doradztwa zawodowego w naszym województwie poprzez integrowanie kompetentnej grupy specjalistów. Razem możemy jeszcze efektywniej wpierać naszych klientów, inspirować ich do ciągłej nauki oraz przyczynić się do dynamicznego rozwoju regionu.
Oferta Sieci skierowana jest do doradców zawodowych, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju doradztwa zawodowego oraz budowanie silnej pozycji tego zawodu. 
W ramach Sieci planujemy m.in.:
  • networking
  • upowszechnianie i tworzenie narzędzi pracy doradcy zawodowego,
  • spotkania dobrych praktyk,
  • konferencje,
  • wsparcie eksperckie,
  • specjalistyczne szkolenia,
  • budowanie stałej współpracy z pracodawcami.
Spotkajmy się w działaniu!
 
Potrtzebne dokuemnty znajdziesz na stronie - https://wupzielonagora.praca.gov.pl/lubuska-siec-doradcow-zawodowych 
  • Formularz zgłoszeniowy do Lubuskiej – wypełnij, podpisz, zeskanuj i wyślij na adres: e-mail – Zielona Góra
  • Wzór umowy – do zapoznania z warunkami członkostwa. Nie wypełniaj jej, o terminie i sposobie podpisania umowy poinformujemy Cię po weryfikacji formularza zgłoszeniowego.
 
Masz pytania? Zadzwoń do nas!
68 456 77 04 – Zielona Góra
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją