Aktualności

  • 26-02-2024

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy

Burmistrz Szprotawy zaprasza do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2024-2030, w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych dokumentu, które potrwają do 2 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące formy oraz sposobu zgłaszania opinii do projektu znajdują się w BIP <<pobierz>> oraz na gminnej stronie urzędowej <<pobierz>>.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją