Aktualności

  • 12-04-2024

MODERNIZACJA KOLEJNEJ DROGI W STREFIE GOSPODARCZEJ

Już wkrótce, na podstawie dokumentacji projektowej, złożony zostanie wniosek o pozyskane dofinansowania na modernizację nawierzchni drogi łączącej wieś Wiechlice z osiedlem Lotnisko. Działania te mają wzmocnić potencjał szprotawskiej strefy gospodarczej oraz zwiększyć szanse na pozyskanie kolejnych wielkich inwestorów.
- W szprotawskiej strefie gospodarczej pojawia się coraz więcej zakładów dających pracę naszym mieszkańcom. W ciągu ostatnich paru lat wzbogaciliśmy ją o światowej klasy innowacyjne podmioty produkcyjne - znaczenie terenów podkreśla burmistrz Mirosław Gasik. - Rozwój tego obszaru wymaga jednak kolejnych inwestycji w dobrą infrastrukturę techniczną i drogową.
 
Z tego powodu ruszyliśmy właśnie z projektem, dzięki któremu zmodernizowany zostanie ciąg komunikacyjny łączący Wiechlice z osiedlem Lotnisko. Aktualna droga przebiega po istniejących płytach betonowych stanowiących, w latach powojennych ubiegłego wieku, stare place manewrowe lotniska Armii Radzieckiej. Nawierzchnia ta z czasem uległa mocnemu zniszczeniu i degradacji.
 
Po wykonanym remoncie i położeniu nowej nawierzchni droga zostanie wpięta w sieć dróg gminnych obsługujących strefę gospodarczą i przyległe tereny mieszkalne. Trwa właśnie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: MODERNIZACJA KOLEJNEJ DROGI W STREFIE GOSPODARCZEJ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją