Aktualności

  • 22-04-2024

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI. NOWE POMNIKI PRZYRODY I LAS REFERENCYJNY KOŁO POTOKU SUCHA

22 kwietnia obchodzimy największe międzynarodowe święto ekologiczne – DZIEŃ ZIEMI. Ustanowione zostało ponad 50 lat temu, aby popularyzować wiedzę o zagrożeniach życia na Ziemi. Szprotawski ratusz aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony przyrody. 
 
W kwietniu br. na terenie Leśnictwa Długie w Nadleśnictwie Szprotawa miało miejsce spotkanie konsultacyjne Nadleśnictwa i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szprotawie w sprawie uznania drzew pomnikowych i wyznaczenia ekosystemu referencyjnego. Idzie o otoczenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Potok Sucha” i sąsiedztwo „Pętli Wiewióra”.
 
Przedstawiono propozycję objęcia ochroną dwóch drzew, które przez wzgląd na swoje wymiary i całokształt kwalifikują się do uznania ich za drzewa pomnikowe. Po wizji terenowej Nadleśnictwo przychyliło się do propozycji. Podobnie do zamiaru wyłączenia z działań gospodarczych i uznania za ekosystem referencyjny fragmentu lasu, którego drzewostan wyróżnia się na tle innych, rosną w nim drzewa pomnikowe, a przy granicy znajduje się stanowisko archeologiczne w postaci kamiennego muru.
 
Na podstawie ustaleń ze spotkania zostaną sporządzone wnioski do uznania wskazanych drzew za pomniki przyrody oraz wniosek o wpisanie wspomnianego drzewostanu do rejestru ekosystemów referencyjnych.
 
W spotkaniu wzięli udział Zastępca Nadleśniczego Mariusz Chrupałła, specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody Agata Łosińska, leśniczy Leśnictwa Długie Paweł Pawelec, Maciej Boryna – kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki oraz inspektor melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych Jan Ryszawy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją