Aktualności

  • 25-04-2024

SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

Informujemy, że Postanowieniem Nr 203/2024 Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Szprotawie kadencji 2024-2029 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza. Sesja odbędzie się w czwartek, 2 maja 2024 r., o godz. 12.00, w sali posiedzeń szprotawskiego ratusza.
 
PORZĄDEK OBRAD: 
  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
  7. Ślubowanie burmistrza.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją