Aktualności

  • 09-05-2024

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO WIELKIEGO ŚWIĘTA

29 czerwca br. odbędą się wielkie uroczystości upamiętniające 25 lat przyjaźni i współpracy pomiędzy Szprotawą i Sprembergiem. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w organizację wydarzenia.
 
8 maja br. odbyło się kolejne spotkanie robocze pomiędzy organizatorami z polskiej i niemieckiej strony. Program jubileuszu połączony będzie z atrakcjami zaplanowanymi podczas Festiwalu „Ziemia i Pieśń”. Czekać, więc będzie nas wielki, barwny korowód reprezentowany przez gości z całego świata, niezapomniane występy muzyczne oraz wspólna zabawa do białego rana.
 
Zapraszamy placówki kulturalne, oświatowe, grupy senioralne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, kluby sportowe, zespoły muzyczne oraz wszystkich mieszkańców do włączenia się w nasze wspólne uroczystości ponad granicami. Od wielu lat, to właśnie reprezentanci różnych grup społecznych Szprotawy i Sprembergu, odwiedzając się wzajemnie, budują otwarte i serdeczne relacje między naszymi miastami.
 
Zachęcamy już dziś do zaplanowania ostatniego weekendu czerwca 2024 roku w Szprotawie na wielkie europejskie świętowanie.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, tel. 68 376 0772 lub 68 376 1125; e-mail  
 
Uroczystości jubileuszowe dofinansowane zostaną  z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 - cel szczegółowy 6.3. „Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie”.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją