Aktualności

 • 09-05-2024

JAKIE SĄ PLANY NA KADENCJĘ SAMORZĄDOWĄ 2024 – 2029?

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Mirosław Gąsik przedstawił zamierzenia na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy podczas kolejnych 5 lat, kiedy piastować będzie stanowisko Burmistrza Szprotawy.
 
urmistrz zaznacza, że rozwój Szprotawy prowadzony będzie z myślą o pro- demograficznej strategii, której celem jest zaprojektowanie naszej gminy jako miejsca przyjaznego dla osiedlania się i życia ludzi młodych i starszych, z atrakcyjnymi miejscami pracy, sprawną opieka zdrowotną, oświatą, kulturą i rekreacją.
 
Plany na rozpoczynającą się właśnie kadencję opierają się na siedmiu najważniejszych filarach:
 • rozwoju gospodarczym i ekonomicznym,
 • modernizacji i rozbudowie infrastruktury drogowej,
 • wspieraniu i unowocześnianiu oświaty i kultury,  
 • rozwoju usług społecznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy,
 • rozwoju mieszkalnictwa, w tym nowoczesnych form komunalnych,
 • profilaktyce i promocji zdrowia, w tym rozwoju sportu i rekreacji,
 • utworzeniu zielonej i dostępnej komunikacji publicznej.
Do poszczególnych filarów przypisane są konkretne zadania, przy realizacji których będziemy dbać o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:
 • Pozyskanie kolejnych inwestorów i dostosowanie do ich potrzeb infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych. Budowa atrakcyjnych mieszkań. Rewitalizacja miasta.
 • Kontynuacja już rozpoczętych inwestycji drogowych, w tym przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta. Budowa obwodnicy małej Szprotawy, czyli Sowin. Budowa nowych ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich. Budowa mostu pieszo - rowerowego, który połączy Nową Kopernię z Dziećmiarowicami. Dalsze zabiegi w celu budowy obwodnicy Szprotawy oraz przywrócenie połączeń kolejowych.
 • Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, rewitalizacja dawnego kościoła ewangelickiego oraz wieży ciśnień z budową obserwatorium astronomicznego.  Modernizacja szkół podstawowych nr 2 w Szprotawie i w Długiem. Utworzenie Międzyszkolnego Centrum Eksperymentalno- Naukowego.
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych, w tym realizacja projektów opiekuńczych i aktywizujących dla Seniorów.
 • Modernizacja szprotawskiego szpitala wraz z budową miejskiej przychodni zdrowia, zaopatrzonej w tomograf i nowoczesną diagnostykę. Budowa nowego oddziału opiekuńczo- leczniczego.
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych, modernizacja boisk sportowych, budowa parku linowego, zagospodarowanie nieużytków przy zbiornikach wodnych na urokliwe strefy relaksacyjno- wypoczynkowe.
 • Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego w Szprotawie, także z myślą o powrocie w przyszłości osobowych połączeń kolejowych. Stworzenie zielonej bezpłatnej komunikacji miejskiej, opartej o autobusy elektryczne.
 • Kontynuacja uznanego w całej Polsce programu „Rower dla Pierwszaka" oraz rozszerzenie go o nowe działanie pt. „Prawo jazdy dla absolwenta"
 • Kontynuacja programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży ze wszystkich szkół w naszej gminie. 
- Jestem przekonany, że ten ambitny plan zrealizujemy w ciągu rozpoczynającej się właśnie kadencji – mówi burmistrz. - Zapraszam wszystkich do dalszej współpracy. Jestem otwarty na Państwa pomysły. Razem sięgnijmy Nowych Horyzontów!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją