Aktualności

  • 09-05-2024

17 lat temu ustanowiono ochronę PARKU SŁOWIAŃSKIEGO, a motocykliści niszczą pomniki przyrody

W 2007 roku Rada Miejska w Szprotawie na wniosek mieszkańców utworzyła Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy “Park Słowiański” w Szprotawie. Mieszkańcom nie podobało się traktowanie wyjątkowego parku jako terenu zwykłych upraw leśnych. Mimo nazwy to de facto las z różnorodnością siedlisk, rozlokowany malowniczo w pradolinie Bobru.
Jak rodził się zespół Park Słowiański:
 
W granicach parku znajdują się liczne pomniki przyrody i stanowiska archeologiczne, jak np. “Gród Chrobry” czy pobojowisko “Grzęzawisko Chorwackie”. To dlatego przez park wiedzie otwarta niedawno ścieżka archeologiczna “Starożytni Bobrzanie”.
 
Nadzwyczajne walory parku parku dostrzeżono jeszcze przed II wojną światową, tworząc na jego bazie rezerwat ochrony przyrody. Wtedy nosił on nazwę “Nonnenbusch”, z niem. Zarośla Zakonnic, bo kiedyś właścicielem lasu był miejscowy klasztor.
 
Zagrożeniem dla parkowych obiektów i bezpieczeństwa spacerowiczów są niestety motocykliści na alejkach i młodociani na kładach, rozjeżdżający pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Stąd władze Szprotawy apelują o uszanowanie tego cennego obszaru. W ostatnim czasie zamontowano w tym celu tablice informacyjne i zakazu.
 
Zgodnie z zapisami uchwały, na obszarze zabrania się w szczególności niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. O przypadkach naruszeń prosimy informować Policję.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją