Aktualności

  • 09-05-2024

ODKRYTE NA ZIEMI SZPROTAWSKIEJ ZABYTKI POD LUPĄ KONSERWATORA

Na zgłoszenie Muzeum Ziemi Szprotawskiej lubuskie służby konserwatorskie przeprowadziły wizję terenową odkrytych w ostatnim czasie zabytkowych obiektów na obszarze Leśnictwa Długie. Idzie m.in. o kamienne mury, kurhany, stanowiska z ceramiką, kamienne bruki, artystycznie wykończony słup i ruiny domku myśliwskiego. Wszystkie leżą w tzw. Lesie Schubego, przez który prowadzi znany szlak turystyczny „Pętla Wiewióra”.
W przypadku kamiennych murów możemy mieć do czynienia z nowożytnym sposobem oznaczania granic albo nawet megalitami, ponieważ w pobliżu znajduje się cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu jak i inne kamienne konstrukcje. Regularne kamienne bruki w szczerym lesie mogą także okazać się dawnymi miejscami pochówku. Zagadkowym pozostaje wykonany z piaskowca słup z ornamentyką barokową. Najmniej tajemnicze są pozostałości domku myśliwskiego, należącego niegdyś zapewne do rodziny von Kottwitz, właściciela wsi Długie.
 
Oprócz konserwatora zabytków i muzeum wzięli w niej udział przedstawiciele Nadleśnictwa Szprotawa i Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Uzupełnić należy, że w otoczeniu Lasu Schubego, pod Borowiną odkryto jeszcze trzy kamienne drogowskazy, pochodzące najprawdopodobniej z początku XIX wieku. W efekcie wizji odkryte obiekty mogą trafić do ewidencji lub rejestru zabytków.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją