Aktualności

  • 13-05-2024

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

We wtorek, 14 maja 2024 r. o godzinie 14.30, w Biurze Obsługi Rady odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:
  1. Wydanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawy oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.
  2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Burmistrza Szprotawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2023 r.
  3. Wydanie opinii na temat sprawozdania finansowego.
  4. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy za 2023 r.
  5. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szprotawy za 2023 r.
  6. Sprawy różne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją