Aktualności

  • 10-06-2024

BĘDZIE KOLEJNA NOWA DROGA

5 czerwca br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szprotawie.
 
W ramach przedsięwzięcia, na drodze o długości 308 m, wykonana nawierzchnia asfaltowa, przebudowane zostaną wjazdy i zjazdy oraz wzmocnione i wyrównane zostaną pobocza.  
 
Zadanie, które realizowane będzie w okresie od czerwca do października br., oszacowane zostało na kwotę 171.096,58 zł. Wsparcie zewnętrzne wynosi 55.440 zł.
 
Działania, które wykonane zostaną w ramach projektu, wpłyną na poprawę stanu infrastruktury drogowej, usprawnią bezpieczeństwo komunikacji drogowej oraz przyczynią się do polepszenia jakości życia mieszkańców Szprotawy. Dodatkowo, zwiększy się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do pól i gospodarstw domowych oraz zatrzymany zostanie proces dalszej degradacji drogi.
 
Podczas podpisania umowy burmistrz Mirosław Gąsik podkreślał, że w dzięki tego typu środkom możliwy jest remont dróg na terenach wiejskich, peryferyjnych, często zaniedbanych. W Szprotawie typując ciąg komunikacyjny do modernizacji bierze się pod uwagę dwie kwestie. - Z jednej strony remontujemy drogi, które są przede wszystkim dojazdem do pól – mówi burmistrz. -  Po drugie remonty przechodzą te drogi, które są przy okazji dojazdem do posesji, tam gdzie mieszkają ludzie.
 
Na zakończenie burmistrz zwrócił się do Zarządu Województwa Lubuskiego z podziękowaniami i  słowami uznania za dostrzeganie tych potrzeb i rokroczne wspieranie inwestycji na terenach najbardziej potrzebujących i zaniedbanych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją