Aktualności

  • 11-06-2024

PAJDOKRACJA, CZYLI RZĄDY DZIECI W SZPROTAWSKIM RATUSZU

Sejmik Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 1 ponownie zawitał do szprotawskiego ratusza. Obradom XI edycji przysłuchiwali się zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik, Zastępczyni Burmistrza Dorota Grzeszczak, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Dudek, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, a także gość specjalny - Król Maciuś Pierwszy ze swoją świtą.
W tym roku jednym z głównych priorytetów realizowanych w szprotawskiej Jedynce, w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego, jest tworzenie warunków do bycia szczęśliwym. Stąd hasłem przewodnim tegorocznego spotkania były słowa: „Każde dziecko chce być szczęśliwe”.
 
O zabranie głosu poproszeni zostali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, którzy reprezentowali  wszystkie szkoły podstawowe oraz przedszkola. Otwarta debata i dyskusje w podgrupach dotyczyły bardzo ważnych tematów – jak zapewnić szczęśliwe dzieciństwo każdego ucznia i przedszkolaka, jak wzmacniać relacje rówieśnicze i pozytywne myślenie oraz jak dbać o atmosferę sprzyjającą poczuciu szczęścia. Pojawiło się wiele ciekawych pomysłów i propozycji zmian, które można wprowadzić przede wszystkim w placówkach edukacyjnych, by zaspokajać potrzeby każdego dziecka do bycia szczęśliwym.
 
Wszyscy jednogłośnie zgodzili się zostać AMBASADORAMI SZCZĘŚCIA w swoich placówkach i wdrażać w życie pomysły wypracowane w grupach. Była to nie tylko niezwykle ważna lekcja samorządności i obywatelskiej postawy najmłodszych mieszkańców gminy, ale również dowód na to, że każdy pragnie szczęścia i sam tym szczęściem może dzielić się z innymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją