Aktualności

  • 15-12-2016

Pierwsze spotkanie RDPP

14 grudnia br., odbyło się pierwsze posiedzenie szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego, wykonawczego gminy i organizacji pozarządowych. Jej funkcjonowanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.
 
Podczas spotkania, które otworzył Burmistrz Józef Rubacha, omówiono istotę i założenia funkcjonowania nowej Rady. Wybrano Przewodniczącego - Reginę Korzeniowską ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PODARUJ RADOŚĆ” ze Szprotawy. Wiceprzewodniczącym został radny miejski – Roman Pakuła, a Sekretarzem Rady - Joanna Dudek z Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Kolejne spotkanie odbędzie się już w drugim tygodniu nowego roku.
Obecna Rada została powołana na 3 lata, tj. do 13 listopada 2019 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją