Aktualności

  • 16-12-2016

ZAZ już działa

15 grudnia, Burmistrz Józef Rubacha w towarzystwie zaproszonych gości, dokonał uroczystego otwarcia Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Po kilku latach starań idea stworzenia zakładu dla osób niepełnosprawnych stała się faktem.
Jest to pierwszy tego typu zakład w województwie lubuskim, którego podstawowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Szprotawski ZAZ będzie świadczył usługi w zakresie pralni i magla oraz żywienia. Zatrudnienie, na początek, znalazło 21 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób personelu.
Po poświęceniu ZAZ, wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 2 oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
Wśród podziękowań i gratulacji były specjalne podziękowania od niepełnosprawnych pracowników dla Burmistrza Szprotawy oraz Wicemarszałka Województwa Lubuskiego za stworzenie dla nich tego szczególnego miejsca.
 
W gronie osób towarzyszących w otwarciu zakładu znaleźli się: Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa, Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Andrzej Gonia Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON, Stanisław Wawrzyniak Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, Monika Mroziuk Podinspektor ROPS w Zielonej Górze, Jacek Stępień Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wicestarosta Marek Kopta, Łukasz Kowczyk Członek Zarządu Powiatu, Maciej Boryna Członek Zarządu Powiatu, Anna Kulczyńska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Radni Rady Miejskiej Szprotawie wraz z przewodniczącym i zastępcą, Tadeusz Pozaroszczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, Ryszard Grabarski Proboszcz Parafii pw NMP w Szprotawie.
 
Gratulacje z okazji otwarcia ZAZ przesłała m.in. Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która nie przyjechała na otwarcie z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych. Pani minister przesłała również życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie ZAZ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją