Aktualności

  • 27-12-2016

Blisko 200 tys. zł dla NGO

27 grudnia br. zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 r. zadań publicznych w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” planowane jest wsparcie następujących obszarów:

1.  kultura - planowane wydatki 70.000,00 zł,2.   turystyka regionalna - planowane wydatki 45.125,00 zł,3.   przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki 80.000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją