Aktualności

  • 28-12-2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie”.
Więcej o konkursie na stronie BIP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją